0800 970 27 27


Zaniedbania zawodowe

Poprzez roszczenie o odszkodowanie z tytułu błędu w sztuce, uważa się każde roszczenie przeciwko osobom, wykonującym wolne zawody, dotyczy to najczęściej lekarzy. Przy próbach pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej bada się czy postępowanie w danej sprawie było zgodne z przyjętymi zasadami. Zatem jeżeli doznałeś obrażeń lub strat na skutek zaniedbania zawodowego – przysługuje Ci roszczenie o odszkodowanie.

Roszczenia przeciwko osobom wykonującym zawody medyczne

Chcesz zdobyć odszkodowanie?

0 800 970 27 27

Dowiedz się więcej

Przysługuje ci prawo do roszczenia o odszkodowanie przeciwko lekarzowi bądź specjaliście na skutek między innymi:
  • Nieprawidłowego rozpoznania choroby;
  • Niedbałego lub nienależytego leczenia;
  • Wykonania zabiegu na nieodpowiednim poziomie.

Przed wniesieniem roszczenia o odszkodowanie przeciwko niedbałym pracownikom medycznym, często powstrzymuje nas strach. Przede wszystkim pamiętajmy jednak o tym, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą niedbałość lekarska od komplikacji zdrowotnych a nawet do utraty życia.
Naszym zadaniem jest dołożenie wszelkich starań, żeby należycie zbadać sprawę przed złożeniem jej w sądzie i kompleksowo zadbać o dobro klienta.