Odszkodowanie za wypadki w pracy - Claim Time Solicitors

0800 970 27 27

Odszkodowanie za wypadki w pracy

O wypadkach w pracy mówimy wtedy, gdy wykonywane w pracy czynności doprowadziły do urazu fizycznego lub psychicznego. Prawo nakłada obowiązek na każdego pracodawcę dbać o bezpieczeństwo pracowników, m.in. poprzez:

  • Kontrolę jakości powietrza i poziomu hałasu;
  • Zapewnienie należytej kontroli bezpieczeństwa używanych przez pracowników maszyn i urządzeń. Powinny być w odpowiednim czasie serwisowane oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenia, przewidziane przez producenta lub odpowiednie dla danego stanowiska (osłony, blokady, przyciski awaryjne itd.);
  • Zapewnienie każdemu pracownikowi odpowiedniego ekwipunku (okularów ochronnych, rękawic, ubrania, obuwia, kasku) zgodnie z wykonywaną pracą;
  • W przewidziany przez prawo sposób notowanie (accident book) i raportowanie (council) wypadki i choroby, związane z miejscem pracy;
  • Posiadanie niezbędnego zaopatrzenia oraz personelu do okazania pierwszej pomocy w razie wypadku;
  • Opracowanie planu ewakuacji na wypadek pożaru, jak również umieszczenie gaśnic i innych materiałów przeciwpożarowych;
  • Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa podczas wykonywanej pracy.

Jeśli masz pytania, bądź nie jesteś pewien, czy należy sie Tobie odszkodowanie - skontaktuj się z naszą kancelarią po bezpłatną poradę.


Numer powinien zawierać co najmniej 10 cyfr, nie licząc 0,
np.: 0 111 222 333 4

Możesz użyć numer, zarejestrowany w Polsce.
Wystarczy użyć odpowiedni kod,
np.: +48 123 456 789