Wypadek w pracy - Claim Time Solicitors

0800 970 27 27

Odszkodowanie za wypadek w miejscu pracy

Ze statystyk wynika, że wypadki w pracy stają się coraz to bardziej bolesnym problemem dla gospodarki. W roku 2010/2011 koszty wypadków w pracy wynosiły około £13.8 milionów.

Za bezpieczeństwo pracownika odpowiedzialność ponosi pracodawca, który z kolei zazwyczaj ubezpiecza tą odpowiedzialność, podobnie jak kierowcy wykupują ubezpieczenia OC. Uzyskanie odszkodowanie jest czymś całkowicie naturalnym, ponieważ poszkodowany pracownik nie powinien borykać się z urazami zdrowia, które zostały spowodowane zaniedbaniem pracodawcy.

Jak należy postępować w przypadku wypadku w pracy?

Każda choroba zawodowa i wypadek w pracy musi być zgłoszony bezpośrednio do przełożonego, po czym należy się upewnić, że został on zanotowany w Accident Book. Wpis ten stanowi nie tylko dowód dla dalszego uzyskania odszkodowania, lecz również na podstawie wpisów zawartych w Accident Book, pracodawca może zwrócić uwagę na istniejące problemy bezpieczeństwa oraz przyczynić się do ich poprawy.

Następnie należy udać się do lekarza GP lub szpitala, aby uzyskać należytą pomoc medyczną, jak również sporządzić odpowiednie dokumenty i wpisy do historii medycznej. Dokumentacja ta będzie stanowiła w późniejszym etapie, podstawy do uzyskania odszkodowań i będzie służyła dowodem zaistniałej sytuacji.


Numer powinien zawierać co najmniej 10 cyfr, nie licząc 0,
np.: 0 111 222 333 4

Możesz użyć numer, zarejestrowany w Polsce.
Wystarczy użyć odpowiedni kod,
np.: +48 123 456 789