Odszkodowanie za błędy lekraskie - Specjalista - Claim Time Solicitors

0800 970 27 27

Odszkodowanie za błędy lekarza specjalisty

Udając się z problemem do lekarza specjalisty liczymy na fachową i szybką pomoc. Niestety, ilość spraw związanych z zaniedbaniem medycznym drastycznie wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat. Dotyczy to również lekarzy specjalistów. Nieprawidłowe rozpoznanie choroby bądź nieodpowiednio zalecone leczenie zdarza się nagminnie. Skutki tych błędów bywają nieprzewidywalne. Szczególnie przykre są sytuacje, w których leczenie jest związane z wysokim stopniem ryzyka, natomiast to leczenie w żaden sposób nie mogło by się przyczynić do poprawy stanu zdrowia pacjenta.

Błędna diagnoza, niewłaściwie dobrane leki czy zabiegi - jeśli skutki tych działań mają negatywny wpływ na twoje zdrowie, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że jesteś ofiarą tzw. "medical negligence", za które należy Ci się odszkodowanie.

Jeśli wydaje Ci się, że po wizycie takiego lekarza, jak:

  • Dentysty
  • Chirurga
  • Otorynolaryngologa
  • innega lekarza specjalistycznego

czujesz się gorzej i dalej masz problem, bądź twój stan się pogorszył - nasi prawnicy bezpłatnie skonsultują i doradzą jak należy postąpić w zaistniałej sytuacji.


Numer powinien zawierać co najmniej 10 cyfr, nie licząc 0,
np.: 0 111 222 333 4

Możesz użyć numer, zarejestrowany w Polsce.
Wystarczy użyć odpowiedni kod,
np.: +48 123 456 789