100% odszkodowania - Claim Time Solicitors

0800 970 27 27

Gwarantujemy najbardziej konkurencyjną prowizję na rynku!

Uczciwość wobec klienta jest naszym najważniejszym kluczem do sukcesu. Będąc od wielu lat na rynku usług związanych z uzyskiwaniem odszkodowania za szkodę osobowa (personal injury), zorganizowaliśmy naszą pracę w specyficzny sposób tak, aby zmniejszyć jej nakład, a co za tym idzie również jej koszty.

Z każdym klientem zawieramy umowę typu „No win – No fee” , która daje klientowi 100% gwarancję braku ryzyka finansowego w przypadku przegrania sprawy . W momencie, kiedy zawieramy umowę z klientem – zaczynamy pracować na akord – jesteśmy w stanie odzyskać wynagrodzenie tylko w razie wygranej sprawy. Oczywiście, ponosimy też ryzyko tego, że możemy zostać z niczym, jeżeli sprawy nie wygramy.

W chwili obecnej jest to już obowiązujący standard w Wielkiej Brytanii. Gdy wygrywamy sprawę – to strona przeciwna wypłaca nam wynagrodzenie, zarówno za włożoną pracę, jak i poniesione koszty. W związku ze zmianą w prawie w kwietniu 2013 roku – opłatę od wygranej sprawy („Success Fee”) poszkodowany nie może już odzyskać od strony przeciwnej.


Numer powinien zawierać co najmniej 10 cyfr, nie licząc 0,
np.: 0 111 222 333 4

Możesz użyć numer, zarejestrowany w Polsce.
Wystarczy użyć odpowiedni kod,
np.: +48 123 456 789