0800 970 27 27


Szkody niemajątkowe

Roszczenia z tytułu szkód niemajątkowych, czyli obrażeń zarówno fizycznych, jak i psychicznych są jednymi z najbardziej popularnych roszczeń wśród powództw cywilnych dotyczących odszkodowań. Jeżeli odniosłeś obrażenia lub miałeś wypadek nie z własnej winy, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że przysługuje Ci prawo do odszkodowania. W Claim Time pracuje oddział fachowców, którzy pomogą Ci zająć się każdym typem odszkodowania na terenie całej Wielkiej Brytanii. Pracujemy na zasadzie „No Win, No Fee”, co oznacza że jeżeli Twoje roszczenie okaże się skuteczne otrzymujesz zawsze 100% odszkodowania, jeżeli zaś odszkodowanie Ci nie przysługuje , nie ponosisz żadnych kosztów.

Większość ludzi lub firm, którzy potencjalnie mogą wyrządzić szkody niemajątkowe, posiada odpowiednie ubezpieczenie, chroniące ich przed następstwami takich wypadków. Nie należy czuć się winnym ubiegając się o odszkodowanie, które w oczywisty sposób należą się Tobie. Pamiętaj, że jeżeli odniosłeś obrażenia w wypadku, którego nie jesteś winny, odszkodowanie w oczywisty sposób Ci się należy . Co więcej, odszkodowanie które otrzymasz nie musi być wyłącznie zadośćuczynieniem za doznane obrażenia, może również pokryć straty zarobkowe, koszty leczenia oraz inne wydatki związane z obrażeniami. Każdy wypadek, czy to w ruchu drogowym, czy to w miejscu pracy daje Ci możliwość ubiegania się o odszkodowanie, a nasz zespół fachowców w kancelarii Claim Time z przyjemnością zajmie się uzyskaniem jak najlepszego odszkodowania.

Aby wszcząć procedurę ubiegania się o odszkodowanie, ze strony klienta należy okazać stosowne dowody świadczące o danym wypadku oraz odniesionych obrażeniach, a my zajmiemy się resztą . Claim Time podejmuje się sprawdzenia, również w kwestii medycznej, dbając o to, żeby wydajność naszego systemu odzyskiwania odszkodowań nie była obciążona fałszywymi roszczeniami. W związku z tym, iż okoliczności w każdym postępowaniu odszkodowawczym są różne, w Claim Time zatrudniony jest odpowiedni zespół, zadaniem którego jest wynalezienie jak najlepszego rozwiązania dla Twojego roszczenia.

0 800 970 27 27

Sprawdź już dziś

Na jakie odszkodowanie możesz liczyć

Roszczenie o odszkodowanie z tytułu szkody niematerialnej wiąże się z badaniem medycznym, które może być użyte przez Claim Time, jako dowód na to, że dane obrażenia naprawdę zaistniały. Badanie to może być również użyte do pokrycia przez pozwanego kosztów rehabilitacji, jeżeli taka potrzeba zaistnieje. Poza tym, zbierane są również takie dowody, jak zeznania świadków czy sprawozdania medyczne. Wszystko to ma na celu bezsporne udowodnienie, że odszkodowanie Ci się należy w pełnym zakresie usług. Świadczymy usługi od roszczeń z tytułu obrażeń związanych z uprawianiem sportów po roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wadliwe produkty.

Większość roszczeń o odszkodowania z tytułu szkody niematerialnej jest rozstrzygnięta zanim sprawa dotrze do sądu. Zwłaszcza jeżeli strona pozwana akceptuje odpowiedzialność. Proces trwania odszkodowania dzielimy zazwyczaj na trzy etapy:, odszkodowanie początkowe, odszkodowanie wspomagające i koszty.(Więcej informacji znajduje się w dziale o odszkodowaniach).

Nasz zespół fachowców jest w stanie zapewnić każdą możliwą pomoc, od porady ogólnej na temat roszczeń odszkodowawczych, po przeprowadzenie całego powództwa. Zajmiemy się każdą sprawą, czy to wypadkiem w ruchu drogowym, poślizgnięciami i potknięciami, wypadkami w pracy, nawet wypadkami w których sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Nie pobieramy żadnych opłat za porady prawne oraz pracujemy na zasadzie „No Win, No Fee”, dzięki której masz pewność, że dołożymy wszelkich starań, żeby wygrać sprawę dla Ciebie. Następnie występujemy z roszczeniem o pokrycie naszych kosztów od strony pozwanej, więc nie narażamy naszych klientów na żadne ryzyko kosztów. Jeżeli masz podstawy i czujesz że należy Ci się odszkodowanie, pierwszym krokiem do jego skutecznego odzyskania jest skontaktowanie się z Claim Time.