Odszkodowanie za szkody niemajątkowe - Claim Time Solicitors

0800 970 27 27

Odszkodowanie za szkodę osobową

  • Napady i pobicia - odszkodowanie, które zazwyczaj zdobywamy od CICA
  • Wypadki nieletnich - nie mają zastosowania typowe reguły dotyczące przedawnienia
  • Wypadki w miejscu publicznym - poślizgnąłeś się w sklepie, czy potknąłeś się na ulicy - możesz żądać za to oszkodowanie
  • Obrażenia katastroficzne - jakakolwiek krzywda, po której nie masz szan na powrót do stanu sprzed wypadku, lub kiedy bliska tobie osoba zmarła w wyniku doznanych obrażeń.

Szkoda niemajątkowa badź szkoda osobowa (w prawie angielskim - personal injury), jest to innymi słowy zespół obrażeń zarówno fizycznych, jak i psychicznych, który uprawnia poszkodowanych do reprezentacji prawnej przez adwokata na podstawie umowy "No win - no fee". Co to znaczy?

Jeżeli doznałeś szkód majątkowych albo niemajątkowych, przynajmniej częściowo nie z Twojej winy, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że przysługuje Ci prawo do odszkodowania. W Claim Time Solicitors pracują wykwalifikowani prawnicy, którzy pomogą Ci zająć się każdym typem odszkodowania powypadkowego w UK, a dokładnie - w Wielkiej Brytanii.

Umowy, które zawieramy, to wyłącznie Conditional Fee Agreement, znane szerzej jako "no win - no fee", która została narzucona przez The Law Society.

Jeśli jesteś naszym klientem - nie ponosisz żadnego ryzyka w przypadku przegrania sprawy, natomiast w przypadku wygrania - nie płacisz z własnej kieszeni! W Claim Time Solicitors podejmujemy się spraw po to, żeby je wygrywać. Jeżeli nie wygrywamy sprawy – nie możemy odzyskać poniesionych kosztów.

Zdecydowana większość roszczeń o odszkodowania z tytułu szkody osobowej jest rozstrzygana zanim sprawa trafia do sądu. Będąc, jednak, samodzielną i niezależną kancelarią radcowską (solicitors) mamy uprawnienia do przedstawiania sprawy w sądzie. Jeśli jesteś naszym klientem - to MY prowadzimy twoją sprawę od początku aż do końca.

Podmioty, którzy potencjalnie mogą wyrządzić szkody niemajątkowe, z reguły posiadają odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wtedy koszty odszkodowania są pokrywane przez ubezpieczyciela. Ubiegając się o odszkodowanie - nie należy czuć się winnym z tego powodu. Odszkodowanie, które otrzymasz nie musi być zadośćuczynieniem wyłącznie za wyrządzoną Tobie krzywdę. Może również pokryć straty zarobkowe, koszty leczenia oraz inne wydatki związane z wypadkiem.

Aby wszcząć procedurę ubiegania się o odszkodowanie, wystarczy skontaktować się z nami, a my zajmiemy się resztą. Roszczenie o odszkodowanie z tytułu szkody niemajątkowej wiąże się ze sporządzeniem raportu medycznego, który jest podstawą do wyceny szkody. Claim Time Solicitors posiada zespół ekspertów medycznych. W związku z tym, że każda sprawa jest inna - nasi prawnicy zawsze znajdują najbardziej odpowiednie rozwiązania dla zdobycia najwyższej możliwej kwoty odszkodowania.

Nasz zespół fachowców jest w stanie zapewnić każdą możliwą pomoc, od porady ogólnej na temat roszczeń odszkodowawczych, po przeprowadzenie całego powództwa. Zajmiemy się każdą sprawą, czy to wypadkiem w ruchu drogowym, poślizgnięciami i potknięciami, wypadkami w pracy, nawet wypadkami w których sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Nie pobieramy żadnych opłat za porady prawne oraz pracujemy na zasadzie „No Win - No Fee”, dzięki której masz pewność, że dołożymy wszelkich starań, żeby wygrać sprawę dla Ciebie. Następnie występujemy z roszczeniem o pokrycie naszych kosztów od strony pozwanej, więc nie narażamy naszych klientów na żadne ryzyko kosztów. Jeżeli czujesz, że należy Ci się odszkodowanie, pierwszym krokiem do jego skutecznego odzyskania jest skontaktowanie się z Claim Time Solicitors.

Każdy wypadek, który powstał przynajmniej częściowo nie z Twojej winy może uprawniać Cię do odszkodowania.


Numer powinien zawierać co najmniej 10 cyfr, nie licząc 0,
np.: 0 111 222 333 4

Możesz użyć numer, zarejestrowany w Polsce.
Wystarczy użyć odpowiedni kod,
np.: +48 123 456 789