Napady i pobicia - Claim Time Solicitors

0800 970 27 27

Napady i pobicia

Pobicia i napady stały się nieodłącznym elementem naszego życia. Oczywiście jest to bardzo nieprzyjemne i upokarzające.

Do rozpatrzenia tego rodzaju spraw istnieje organizacja państwowa - Criminal Injuries Compensation Authority (CICA). Dla uzyskania odszkodowania od tej organizacji są ustalone następujące wymogi:

  • Szkoda, wyrządzona ofierze, powinna być oceniona co najmniej w £1000;
  • Ofiara powinna aktywnie współpracować z policją w ramach danej sprawy;
  • Ofiara nie powinna mieć konfliktów z prawem na terenie Wielkiej Brytanii. Na wysokość odszkodowania ma wpływ zachowanie się ofiary przed i po przestępstwie - jeśli ofiara prowokowała sprawcę, to fakt ten może stanowić poważną przeszkodę w uzyskaniu odszkodowania.

Sprawy związane z przemocą są zazwyczaj mniej klarowne, niż inne typy spraw, więc w przypadku jeśli masz pytania lub nie jesteś pewien, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie - wystarczy zadzwonić: 0 800 970 2727 lub napisać


Numer powinien zawierać co najmniej 10 cyfr, nie licząc 0,
np.: 0 111 222 333 4

Możesz użyć numer, zarejestrowany w Polsce.
Wystarczy użyć odpowiedni kod,
np.: +48 123 456 789