Odszkodowanie za błędy lekraskie - GP - Claim Time Solicitors

0800 970 27 27

Odszkodowanie za błędy lekarza ogólnego (GP)

Lekarz ogólny (GP) - jest pierwszym przystankiem w naszej wędrówce do zdrowia. Oczekujemy, że będzie w stanie rozpoznać chorobę oraz pokierować nas do odpowiedniego specjalisty, jeśli będzie to konieczne. Jednak jak każdy inny człowiek może on pomylić się. Pomyłka ta może kosztować drogo - jednak nie zawsze konsekwencje niewłaściwego leczenia lub jego braku da się zrekompensować nawet dużą sumą pieniędzy.

Ponadto, w każdym wypadku odpowiednie odszkodowanie powinno przyczynić się do szybszego powrotu do zdrowia lub przystosowanie otoczenia do zaistniałej sytuacji.

Kiedy mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Jeśli działania lub bezczynność lekarza doprowadziły lub w jakikolwiek sposób przyczyniły się do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, istnieje wysokie prawdopodobieństwo zdobycia odszkodowania.

Gdzie mogę skonsultować kwestię ubiegania się o odszkodowanie?

Wystarczy zadzwonić do nas: 0 800 970 27 27 lub wypełnić formularz (zakładka "kontakt" po lewej stronie).
Konsultacje są całkowicie bezpłatne i niewiążące.


Numer powinien zawierać co najmniej 10 cyfr, nie licząc 0,
np.: 0 111 222 333 4

Możesz użyć numer, zarejestrowany w Polsce.
Wystarczy użyć odpowiedni kod,
np.: +48 123 456 789