Wypadki katastroficzne w Anglii - odszkodowania - Claim Time Solicitors

0800 970 27 27

Roszczenia z tytułu obrażeń katastroficznych

Zgodnie z wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego (AMA) za katastroficzne obrażenia uznaje się obrażenia mózgu, kręgosłupa, rdzenia kręgowego, jak również złamania czaszki albo kręgosłupa. Prowadzą zazwyczaj do trwałego uszczerbku na zdrowiu . Czasem sieją zniszczenie nie tylko w ciele poszkodowanego, ale również w jego rodzinie. Osoby takie nierzadko potrzebują opieki całodobowej. Zazwyczaj odszkodowania z tytułu takiego typu obrażeń są pokaźne, jednak Claim Time Solicitors zapewnia ponadto należytą opiekę wszystkim swoim klientom oraz ich rodzinom, którzy mieli nieszczęście odnieść takiego typu obrażenia.

Najważniejszym przy takich obrażeniach jest nie tyle udowodnienie że do nich doszło, gdyż te rany są zazwyczaj oczywiste, lecz wykazanie trwałego uszczerbku na zdrowiu, który jest z nimi związany. Wiąże się to również z nakładem czasu, potrzebnym do określenia długofalowych skutków urazu. Jest to jednak najlepszy sposób na uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania.

Raport medyczny jest podstawą do wyceny zarówno zaistniałej, jak i przyszłej szkody, gdyż na kwotę odszkodowania składają się

:
  • Wartość urazu;
  • Długość powrotu do stanu zdrowia sprzed wypadku, bądź zakres trwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • Szkody majątkowe, łącznie z zainstniałą, jak i przyszłą utratą zarobków.

Nasz zespół fachowców zapewni każdą niezbędną pomoc. Nie pobieramy żadnych opłat od klientów za doradztwo oraz prowadzenie sprawy, gdyż pracujemy na zasadzie „No Win, No Fee”, a gdy wygrywamy sprawę odzyskujemy nasze koszty od przegranej strony, więc nasi klienci nie ponoszą żadnego ryzyka finansowego .

Nie daj się oszukać: jeżeli czujesz, że może należeć Ci się odszkodowanie - kontakt z nami jest pierwszym krokiem w stronę skutecznego roszczenia o odszkodowanie.

Nie zwlekaj, wybierz dowolną wygodną formę kontaku z nami, pod numerem naszej bezpłatnej infolinii 0800 970 2727 lub wypełnij formularz online.


Numer powinien zawierać co najmniej 10 cyfr, nie licząc 0,
np.: 0 111 222 333 4

Możesz użyć numer, zarejestrowany w Polsce.
Wystarczy użyć odpowiedni kod,
np.: +48 123 456 789