Kalkulator odszkodowania

0800 970 27 27

Kalkulator odszkodowania za wypadek

Podejmując próby obliczenia odszkodowania należy pamiętać, że wynik jest zawsze bardzo niejednoznaczny. Po pierwsze - każdy wypadek i każda sprawa o odszkodowanie jest bardzo specyficzna. Po drugie - każde odszkodownie jest złożone z dwóch części: szkoda majątkowa i szkoda niemajątkowa.

Szkoda niemajątkowa

Do szkody niemajątkowej, zwanej też szkodą osobową, zaliczamy przeróżne skutki wypadków, które nie da się jednoznacznie wycenić. Przede wszystkim jest to Twoje zdrowie.

Każda krzywda ma wpływ na jakość Twojego życia i jest podstawą do wypłaty odszkodowania. Na kwotę ma tu wpły możliwość powrotu do stanu zdrowia sprzed wypadku, jak również czas, oraz wszelkie koszty, które są do tego potrzebne.

Szkoda majątkowa

Części samochodu, ekwipunek, ubranie, telefon, lub jakikolwiek inny przedmiot, który został uszkodzony w wypadku - wszystko to jest zaliczane do szkody majątkowej. Stanowi ona drugą integralną część kwoty twojego odszkodowania.

Jeśli skutki wypadku wpłynęły na twoje zarobki, w tym przyszłe utraty zarobkowe, to stają się oni również częścią twojego odszkodowania.

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkie możliwe sytuacje i wypadki, dla tego, jeśli interesuje Cię dodatkowa informacja na ten temat, lub bardziej dokładne obliczenia - skontaktuj się z nami.

szkoda niemajątkowa
+
szkoda majątkowa
=
odszkodowanie powypadkowe


Kliknij w odpowiednią część ciała aby oszacować wysokość odszkodowania

Numer powinien zawierać co najmniej 10 cyfr, nie licząc 0,
np.: 0 111 222 333 4

Możesz użyć numer, zarejestrowany w Polsce.
Wystarczy użyć odpowiedni kod,
np.: +48 123 456 789