0800 970 27 27


Roszczenia z tytułu obrażeń katastroficznych

Zgodnie z wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego (AMA) za katastroficzne obrażenia uznaje się obrażenia mózgu, kręgosłupa, rdzenia kręgowego, jak również złamania czaszki albo kręgosłupa. Prowadzą zazwyczaj do trwałego uszczerbku na zdrowiu, czasem sieją zniszczenie nie tylko w ciele poszkodowanego, jak również w jego rodzinie. Osoby takie nierzadko potrzebują opieki całodobowej. Zazwyczaj odszkodowania z tytułu takiego typu obrażeń są pokaźne, jednak Claim Time zapewnia ponadto należytą opiekę wszystkim swoim klientom oraz ich rodzinom, którzy mieli nieszczęście odnieść takiego typu obrażenia.

0 800 970 27 27

Sprawdź już dziś

Na jakie odszkodowanie możesz liczyć

Najważniejszym przy takich obrażeniach jest nie tyle udowodnienie że do nich doszło, gdyż te rany są zazwyczaj oczywiste, lecz wykazanie trwałego uszczerbku na zdrowiu, który jest z nimi związany. Wiąże się to również z nakładem czasu potrzebnym do określenia długofalowych skutków obrażenia, jest to jednak najlepszy sposób na uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania.

Zapewniamy poddanie się dokładnym badaniom medycznym u jednego z naszych fachowców w celu precyzyjnego określenia obrażeń, tym samym odpowiedniej należności zadośćuczynienia. Kompensacje dzielą się zazwyczaj na trzy części. Zadośćuczynienie wyjściowe, wspierające oraz koszty.

Nasz zespół fachowców zapewni każdą niezbędną pomoc. Nie pobieramy żadnych opłat od klientów za doradztwo oraz prowadzenie sprawy, gdyż pracujemy na zasadzie „No Win, No Fee”, a gdy już wygrywamy sprawę odzyskujemy nasze koszty od przegranej strony, więc nie ma żadnego ryzyka finansowego dla naszych klientów. Nie daj się oszukać; jeżeli czujesz, że należy Ci się odszkodowanie kontakt z nami jest pierwszym krokiem w stronę skutecznego roszczenia o odszkodowanie.

Nie zwlekaj, wybierz dowolną wygodną formę kontaku z nami, pod numerem naszej bezpłatnej infolinii 0800 970 2727 przez e-mail lub formularz online.